Vegvesenet tvilende til Ryfast

Statens vegvesen påpeker en rekke feil og mangler i planene til Ryfast AS.