En skam at mange ikke betaler skatten

Bekymringsfullt. Betenkelig. Ekstremt. Sier politikere om at Sandnes har 150 millioner utestående i skatt.