Meninger om nytt konserthus

Spørsmålet om Stavanger skal ta seg råd til nytt konserthus harvært en av kommunevalgets viktigste saker. Foreløpig erarkitektkonkurransen igang, og det er først når den er avgjort atdet er mulig å få til et realistisk kostnadsoverslag. Som det er,har antagelsene om byggesum variert fra 725 mill. kr til 1,2milliarder. Noen mener at pengene heller burde vært brukt på eldreog skoler, mens andre mener at investeringer i kultur er godtanvendte penger. Og at slikt lønner seg i det lange løp.