Anne uten land

Arbeidsplassen til Anne Tomasgaard er foreløpig et krater og noenbetongelementer. Selv kontoret hennes i HiS-brakkene like ved harnesten nakne vegger. Sist uke tok hun over som leder for SIS-hallenpå Ullandhaug. Men treningshallen for studentene er ikke ferdig førneste juni.