Ny gigant-trafo på Krossberg? Fylkesrådmannen slakter utredningen

Tingbøskogen vil bli utradert, dersom Statnett får bygge ny transformatorstasjon på Krossberg. Både Stavanger kommune og nå fylkesrådmannen protesterer mot planene, og begrunner blant annet protestene med at alternativene er for dårlig utredet.

Fylkesrådmannen nærmest slakter saksutredningen som er gjort rundt Statnetts planer om å bygge en ny, gigantisk transformatorstasjon på Krossberg i Stavanger.

Publisert: Publisert:
  • Kunnskapsgrunnlaget er for dårlig
  • Virkningene på landskapet i området er for dårlig utredet
  • Flere alternative plasseringer må konsekvensutredes
  • En samlet vurdering av både prissatte og ikke prissatte konsekvenser må gjøres før endelig plassering velges

Dette er de viktigste ankepunktene som fylkesrådmann Inge Smith Dokken og plan-, miljø- og samfunnssjef Christine Haver har anført i sakspapirene om Krossberg-saken, som skal behandles av politikerne i fylkesutvalget 30. november.

Les hele saken med abonnement