• 2.-kandidat Ingrid Kristine Aspli, ordførerkandidat Eirik Faret Sakariassen og SV-leder Audun Lysbakken vil styrke barneverntjenesten, skole og barnehage med flere stillinger. Marie von Krogh

SV: – Mye å spare på å bruke mer på barn

SV i Stavanger vil øke skolebudsjettet med 50 millioner, gi barnevernstjenesten 10 nye stillinger og øke bemanningen i barnehagene.