Datatilsynet gir Arendal forbud mot UiS-utviklet mobbeundersøkelse

Datatilsynet har gitt Arendal kommune forbud mot å bruke mobbeundersøkelsen «Spekter» fra Læringsmiljøsenteret på UiS. Advokat mener at verktøyet i seg selv er problematisk.

Her er undersøkelsen fra Læringsmiljøsenteret.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel

I et leserinnlegg denne uken ba Arvid Berentsen «noen om å stoppe raseringen av skolebarns personvern». Berentsen er foreldretillitsvalgt i grunnskolen og advokat, og har reagert på skolers bruk av verktøyet «Spekter» som skal kartlegge mobbing i skolen.

Les også

Noen må stanse raseringen av skolebarns personvern

Nå har Datatilsynet behandlet en klage om Arendal kommunes bruk av undersøkelsen.

Spekter er en undersøkelse utviklet av Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger (UiS), med spørsmål utarbeidet av professor Erling Roland.

I undersøkelsen skal barna blant annet oppgi:

  • Eget navn og klasse
  • Opplysninger om egen trivsel (venner, bråk, etc.)
  • Navngi andre elever som bråker
  • Opplysninger om eleven selv er blitt mobbet
  • Navngi hvem som mobber eleven
  • Opplysninger om hvorvidt eleven selv mobber
  • Navngi andre elever som blir mobbet
  • Navngi elever som mobber
  • I tillegg er det et fritekstfelt hvor det kan komme andre opplysninger relatert til trivsel i klassen.
Advokat og foreldretillitsvalgt i grunnskolen Arvid Berentsen er kritisk til Spekter-undersøkelsen.

Må slette personopplysninger

I vedtaket fra Datatilsynet står det at Arendal kommune «ikke har rettslig grunnlag for behandlingen av personopplysninger i kartleggingsverktøyet Spekter. Datatilsynet innfører på denne bakgrunn et forbud mot behandlingen slik den er beskrevet i saken».

Videre pålegges Arendal kommune å slette alle personopplysninger lagret i forbindelse med bruk av kartleggingsverktøyet.

Fristen for å gjennomføre påleggene er 22. november 2019. Arendal kommune kan klage på vedtaket innen tre uker.

I vedtaket begrunner Datatilsynet pålegget med at det blant annet er problematisk at påstander om bråk og mobbing blir stående, uten at de som blir navngitt får en mulighet til å imøtegå påstandene. Blant annet fordi det, i personvernerklæringen til Spekter, står at elever eller foresatte ikke har rett til innsyn i de personopplysningene som fremkommer.

Arendal kommune har stengt tilgangen

Skolesjef i Arendal kommune Øystein Neegaard forteller torsdag ettermiddag at han ikke har fått tid til å sette seg inn i vedtaket til Datatilsynet, og har derfor ikke konkludert i hvorvidt de vil klage på vedtaket.

– Før jeg har fått lest vedtaket ordentlig, vil jeg ikke uttale meg om det utover at vi har stengt tilgangen til Spekter-undersøkelsen i systemet vårt, sier Neegaard.

Han sier videre at de har hatt god dialog med Læringsmiljøsenteret både før og under saksbehandlingen til Datatilsynet.

– Undersøkelsen i seg selv er bare et skall

Juridisk rådgiver i Datatilsynet, Eirin Oda Lauvset forteller til Aftenbladet at de ikke saksbehandler undersøkelsen i seg selv, men Arendal kommunes bruk av undersøkelsen.

– Undersøkelsen muliggjør behandling av personlighetsopplysninger om barn, men undersøkelsen i seg selv er bare et skall. Det blir først problematisk når den blir tatt i bruk og fylt med innhold, forteller hun.

Lauvås forteller at de har mottatt henvendelser som angår denne, og andre lignende undersøkelser, fra flere.

– Vi har hatt en del henvendelser angående denne, men dette er den første klagen vi har hatt en formalisert saksbehandling av, sier hun.

Hun vil understreke at de har gitt bruksforbud mot undersøkelsen i Arendal kommune, slik bruken er påpekt for Datatilsynet.

– Det kan hende at de endrer på undersøkelsen eller bruken av den, og vi vet jo enda ikke om avgjørelsen vår blir påklaget av kommunen, sier Lauvås.

– Skolemiljø viktigere enn personvern

– Hva tenker dere om vedtaket til Datatilsynet?

– Dette er en interessant debatt om møte mellom pedagogikk og juss. Spørsmålet er om hva som skal veie tyngst. Barns rett til et trygt og godt skolemiljø eller personvernet. Vi mener det første, men vi skal selvfølgelig forholde oss til regelverket, sier Dag Jostein Nordaker, senterleder ved Læringsmiljøsenteret.

Han ønsker debatten velkommen.

– Vi er veldig interessert i å høre hva Datatilsynet mener om saken, men vi stiller oss undrende til at de mener opplæringslovens kapittel 9A om retten til et trygt skolemiljø ikke er god nok grunn til å kunne samle inn denne typen opplysninger, sier Nordaker.

– I vedtaket står det at Datatilsynet mener personvernerklæringen til Spekter er mangelfull. Hva mener dere om det?

– Vi har satt interne og eksterne jurister på saken. Dette tar vi på høyeste alvor, men det er foreløpig ikke aktuelt å stanse undersøkelsen. Vi mener at denne typen informasjon som undersøkelsen etterspør et viktig bidrag for å kunne kartlegge og jobbe best mulig for et trygt og godt skolemiljø, sier Nordaker.

– Datatilsynet skriver videre at det er problematisk at elevene som blir navngitt, ikke får mulighet til å imøtegå påstandene om dem, ettersom det, på Spekters nettsider, står at foreldre og elever ikke har rett på innsyn. Har dere vurdert dette?

– Elevene får anledning til å fortelle om hvordan de opplever situasjonen i elevsamtalen, som er del av undersøkelsen. Spekter samler ikke inn bevis, men er et verktøy for å innhente informasjon som bidrar til et samlet bilde av læringsmiljøet i klassen, sier Nordaker.

Spekter brukes av i underkant av 800 skoler over hele landet.

– Bør trekke undersøkelsen

– Selv om vedtaket er rettet mot Arendal kommune som skoleeier, er det i realiteten en knusende dom over Læringsmiljøsenteret på Ullandhaug, som har utviklet og som selger undersøkelsen, sier Berentsen om vedtaket.

Han mener at det ikke er en klønete gjennomføring fra kommunens side, men Spekter-undersøkelsen i seg selv som er problemet.

– Jeg mener at Læringsmiljøsenteret bør trekke undersøkelsen fra markedet inntil videre, sier han.

Les mer:

Publisert: