Wirak glad for at Eiterjord synger ut

Sandnesordfører Stanley Wirak (Ap) hilser velkommen utspillet fra Ryfast-sjef Gunnar Eiterjord om Bussveien gjennom Jåttåvågen.

Publisert: Publisert:

Lokket over rundkjøringen ved Diagonalen, sett fra Jernbanen ved Viking Stadion. Biltrafikken skal under bakken, mens Bussvei, kobling til busstrasé til Ullandhaug skal oppå lokket, sammen med syklister og gående. Foto: Statens vegvesen

 • Stein Halvor Jupskås
  Journalist

Aftenbladet skrev onsdag at Eiterjord, som privatperson og Hinna-beboer, i et notat til Hinna bydelsutvalg nærmest slakter forslaget til Bussvei på strekningen Vaulen-Jåttåvågen-Gauselvågen.

Les også

Eiterjord hardt ut mot bussvei-planer: - Vil vekke svært kritisk og negativ oppmerksomhet

Les også

Wirak vil verne Ikea, Venstre vil verne sykkelstamveien

Les også

Gigantselskaper rigger seg for ny utbygging i Jåttåvågen

Den tidligere samferdselssjefen i fylkeskommunen, nå prosjektsjef for blant annet Ryfast, frykter uholdbare forhold langs Gamleveien i anleggsperioden, fordi all trafikk fra Hinnasvingene vil bli ledet den veien.

Han mener også kollegene i Statens vegvesen er for optimistiske i kostnadsanslaget når de sier at prosjektet vil holde seg innenfor rammen på 1,9 milliarder.

Kutt kommer

Eiterjord mener strekningen vil bli langt dyrere, kanskje nærmere 3 milliarder kroner. I stedet lanserer han en light-versjon på strekningen som holder seg på vestsiden av jernbanen hele veien og dropper sløyfen ned til Jåttåvågen. Med en slik løsning mener Eiterjord og hans vegvesenkollega, byggeleder Cris Cormack, at strekningen kan gjennomføres for 840 millioner kroner.

timingen er neppe tilfeldig. Innsparinger i prosjektene i Bymiljøpakken er akkurat det politikerne etterspør for tiden, når bomringene ikke leverer på langt nær så mye penger som forutsatt.

Ordfører Stanley Wirak (Ap) har lenge ivret for å få inntektene på bordet først, og så dimensjonere prosjektene deretter.

-Fyrer i gang debatt

– Det er gode spørsmål som stilles av Eiterjord om Jåttåvågen. Jeg mener vi må stole på Vegvesenet, men Vegvesenet leverer bare i henhold til bestilling. Kanskje det er bestillingen som er feil. Kanskje vi har levd, om ikke i en drømmeverden , så i hvert fall ikke langt fra, der vi bare skal ha det beste og flotteste. Nå må vi finne fram kalkulatoren og finne ut hva vi faktisk har råd til. Det er bra at Eiterjord sier fra, fordi han er en som kan fyre i gang en debatt om ditte. Når han som er fagmann, stiller slike spørsmål, så blir det lyttet til, sier Wirak.

– Du har bedt om å få oppdaterte prognoser for inntektene i bomringen. Når kommer de på bordet?

– Jeg regner med at vi i hert fall får noe når styringsgruppen møtes i oktober. Neste skritt blir å snu på hvert eneste prosjekt for å finne innsparinger. Vi må tørre å snu på alt. Kanskje kan vi spare inn en milliard i Jåttåvågen? Kan vi bruke dagens kollektivfelt langs Madlaveien? Trenger vi å lege tilkoplingspunktet for kollektiv til Ullandhaug i Jåttåvågen? Blir det billigere å benytte Gausel stasjon, der Bussveien allerede ligger like ved?, spør Wirak.

Må se helheten

Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal har også merket seg at Gunnar Eiterjord har synspunkter på planene kommunen, fylkeskommunen og vegvesenet er i ferd med å vedta om Jåttåvågen.

– Jeg forstår at han uttaler seg som beboer i området, men her ligger det jo også klare, faglige vurderinger. Jeg må jo forutsette at han har løftet disse betenkelighetene fram, også internt i Vegvesenet, sier fylkesordføreren.

Hun minner også om at man ikke bare kan vurdere Bussveien stykkevis og delt.

– Det er en helhet her som vi ikke må tape av syne, ikke minst den utrolig viktige koblingen opp til UiS og nye SUS, sier Tengesdal.

I Stavanger kommune blir planen for Bussvei gjennom Jåttåvågen ventelig lagt ut på høring torsdag. Leder Kari Raustein (H) i kommunalstyre for byutvikling (Kbu) vil ikke kommentere Eiterjords innspill.

– Utbyggere må bidra

– Bussvei i Jåttåvågen ligger fast. Det er en forutsetning for den planlagte utbyggingen i Jåttåvågen at Bussveien går over jernbanen på den brua, sier Raustein.

Hennes etterfølger i lederstolen, Frode Myrhol (FNB) er slett ikke så sikker på det.

– For meg er det slett ikke noe must at Bussveien går ned dit. For meg blir det helt feil at det offentlige skal ta hele regningen for å legge til rette for utbyggere der nede, slik at de kan kreve høy leie og huspriser. Da får utbyggerne i tilfelle bidra sjøl. Jeg synes det er veldig spesielt at Eiterjord og en annen ansatt i Vegvesenet er så kritisk mot planene , sier Myrhol

Publisert:

Mest lest akkurat nå

 1. Disse ferielandene krever ikke karantene

 2. Vannskutere kjørte i Superspeed-bølgene nesten helt til Hirtshals

 3. Bil i lyktestolpe ved Maxi i Sandnes

 4. Trafikkdirigering på E39 ved Hanaleite fra 14.30

 5. SUS-ansatt: - Mange er redde for å si fra

 6. – De to naustene til kong Salomo og Jørgen hattemaker

 1. Jåttåvågen
 2. Stanley Wirak
 3. Frode Myrhol
 4. Kari Raustein
 5. Solveig Ege Tengesdal