Samferd­sels­minis­teren mener rushtids­avg­iften kan fjernes ved årsskiftet

Under fredagens møte i styringsgruppen for Bymiljøpakken var Sandnes-ordfører Stanley Wirak (Ap) kanskje den som var aller mest fornøyd.

Publisert: Publisert:

Samferdselsminister Jon Georg Dale. Foto: Fredrik Refvem

  • Stein Halvor Jupskås
    Journalist

– Det har vært et tungt år for å få vekk rushtidsavgiften. Folk har ventet på et klart svar på det, og nå har jeg fått svaret. Det er seierens dag, dette her. Det er bra for folk i regionen at alle nå er blitt enige med Sandnes, sier Wirak.

To skisser til løsning ligger på det lokale forhandlingsbordet, en fra Tengesdal, Helgø og Ueland, en fra Wirak. Mye er felles, blant annet at rushtidsavgift sløyfes og at elbiler skal belastes halv takst.

Ikke før til våren

Fungerende vegdirektør Lars Aksnes er glad for at det går mot lokal enighet.

– Fint at dere kan få litt ro i valgkampen, kommenterte han, til allmenn latter.

Samtidig minnet han om at endringer i gjeldende avtale må følges av en ny stortingsproposisjon.

Stanley Wirak (Ap) var nok den mest framoverlente i styringsgruppen for Bymiljøpakken fredag. Foto: Jarle Aasland

– Jeg har et håp om en slik proposisjon våren 2020, sa Aksnes.

Det betyr at dagens bomregime på Nord-Jæren ikke blir forandret nå, men tidligst en gang på vårparten.

Denne opplysningen fikk fylkesvaraordførerkandidat Margrete Dysjaland (Frp) til å stille krav om fortgang til partifelle og samferdselsminister Jon Georg Dale.

– Det er uholdbart å kreve inn rushtidsavgiften i måneder framover. Jeg vil be Samferdselsministeren om å ta dette inn i statsbudsjettet for 2020, slik at avgiften kan forsvinne innen 1. januar 2020, sier Dysjaland.

Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal (KrF) og de fire ordførerne Christine Sagen Helgø (H), Stanley Wirak (Ap), Ole Ueland (H) og Kristine Enger (Ap) møtes alt tirsdag for å spikre en ny Bymiljøavtale. Foto: Jarle Aasland

Årsskiftet

Samferdselsminister Jon Georg Dale sier til Aftenbladet at han vil være med å legge tilrette for å fjerne rushtidsavgiften allerede ved årsskiftet.

– Aksnes har rett i at det må lages en ny proposisjon når summen av alt skal legges fram. Men vi kan få til endringer før den tid, som å fjerne rushtidsavgiften. Jeg mener 1. januar er realistisk, sier Dale.

– Hva med de to strekningene på E39 som tas ut av Bypakken? Kan du garantere at disse vil bli bygd med 100 prosent statlig finansiering, uten bompenger?

– Vi vil få bompengene så lavt som mulig. De to prosjektene du nevner er vedtatt med en del bompenger inne i pakken, men vi vil søke å redusere dette på flere måter, blant annet ved å kutte kostnader i prosjektene. Vi vil også prøve å presse opp den statlige andelen så mye som mulig.

– Så innbyggere i Gjesdal og Randaberg trenger ikke å frykte for nye bommer for å komme inn til Stavanger?

– Hvis jeg bodde i disse kommunene ville jeg ta det ganske rolig. Den avtalen som nå er inngått vil sørge for at det blir billigere å være bilist på Jæren, sier Jon Georg Dale.

Bommer må endres

Stanley Wiraks første bud er nå å få realistiske tall på bordet om inntektene i bomringene, blant annet med en andel elbiler på minst 20 prosent. Deretter må kostnadssiden justeres ned, slik at regnestykket går opp.

Han vil også ha utredet om det er lurt å beholde første etappe av E39 Hove-Ålgård inne i Bymiljøpakken, siden strekningen fram til Osli er ferdig regulert og kan settes i gang nå.

De tre andres forslag inneholder flere elementer, blant annet at timesregelen utvides til tre timer på ettermiddagstid (17.00-20.00), vel å merke dersom det er økonomisk handlingsrom i pakken.

Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø setter som et absolutt krav i de kommende forhandlingene at bommen på Bybrua snues. Sandnes og Sola vil i så fall også hekte på endringer som gjelder henholdsvis Lura og Tananger, spørsmål som heller ikke Stavanger er uvillige til å se på.

Fredagens styringsgruppemøte ble en helt annen affære enn da den opprinnelige sakslisten ble sendt ut. Det sørget regjeringens bompengeforlik for. Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal ønsket først å avlyse hele møtet for å skaffe mer informasjon om innholdet i forliket, men lot seg raskt overtale til å avholde møtet likevel, 10 dager før valget.

– Vi vet ikke alt om forliket. men vi vet nok til å komme i gang, sa hun i møtet.

Nye bommer på E39?

Christine Sagen Helgø (H) er negativ til Wiraks forslag om eventuelt å beholde deler av Hove-Ålgård-utbyggingen på E39 inne i Bymiljøpakken.

– Vi tar ikke ut Smiene-Harestad og beholder deler av Hove-Ålgård. Der må begge ut av pakken, sier Sagen Helgø

Sola-ordfører Ole Ueland er glad for at det nå er mer penger i potten fra statens side.

– Derfor er det nå enighet om rushtidsavgiften. Vi og vært for å fjerne den, om det økonomiske handlingsrommet er til stede. Det er det nå, sa Ueland.

– Mye er løst når vi nå fjerner rushtidsavgiften, noe også vi i Randaberg har vedtatt at vi ønsker. Men det er en reell frykt i Randaberg, at når Nye Veier overtar E39-prosjektene, at det da kommer nye bommer. Blir det enda en bom for oss som kommer nordfra, fra Randaberg og øyene. Disse veistrekkene skal jo fortsatt finansieres på en eller annen måte, sa Kristine Enger (Ap), ordfører i Randaberg.

Vegdirektøren svarte:

– Jeg vet ingenting om det. Det eneste som står er at strekningene tas ut av pakken, og overføres til porteføljen til Nye Veier.

Delte meninger

En usedvanlig smørblid Leif Arne Moi Nilsen (Frp), på tilhørerplass i fylkeshuset, avviser at det skal være bompenger på de to E39-strekkene.

– De setter jo ikke ned bompengene ett sted for å sette det opp et annet sted. De gjør jo dette for å få ned bompengetrykket lokalt, sier han.

– Du sier at det ikke blir bompengefinansiering for Hove-Ålgård og Smiene-Harestad. Vet du dette?

– Jeg regner med at de blir 100 prosent statlig finansiert, men vi vet jo ikke alt om dette ennå, sier Moi Nilsen.

Andre politikere er helt sikre på at det må kreves inn bompenger for å finansiere de to E39-strekkene.

– Visst blir det bompenger. Men det er uklart i forliket hvordan dette skal gjøres. Det er noe av det jeg har bedt om en avklaring på framover, sier Wirak.

– Alle vet jo at Nye Veier finansierer sine prosjekter ved hjelp av bompenger. Det kommer nok Frp til å innrømme også, men kanskje ikke før neste mandag, sier Myrhol.

Midt oppe i snakket om å få vekk rushtidsavgiften, bedyret samtlige parter at 0-vekstmålet i biltrafikken ikke er glemt.

Ikke flere biler

– Vi må også levere på 0-vekstmålet. Vi får 50 millioner ekstra fra regjeringen. Det gir grunnlag for å fjerne rusttidsavgiften, men vi må vurdere andre tiltak, hvis det viser seg at vi ikke når 0-vekstmålet, sa Solveig Ege Tengesdal.

– Vi har alt nådd 0-vekst. Vi ligger på 94 prosent av 0-vekstmålet allerede, sa Stanley Wirak, uten at vegdirektør Aksnes ville gå med på det.

– Husk at 0-vekstmålet ikke defineres ut fra passeringene i bomringene. Det finnes 14 egne tellepunkter som avgjør om 0-vekstmålet er nådd eller ikke. Det kan godt være at folk kjører mye bil uten å kjøre gjennom bommene, sa Aksnes.

MDG mener hele nullvekstmålet har gått ut på dato, og at det rette nå er å kreve biltrafikken redusert med 25 prosent innen 2030.

Publisert:

Les også

  1. Milliarder å hente for Nord-Jæren

  2. – Hvis vi får lov, kan vi fjerne rushtidsavgiften over natten

  1. Bompenger
  2. Sandnes
  3. E39
  4. Jon Georg Dale
  5. Christine Sagen Helgø