• Sjøbadet i Arendal åpnet i 2016. Thor Thingbø

Blar opp 15 millioner kroner for å realisere sjøbad i Sandnes

– Vi er avhengig av å få til et spleiselag med Sandnes kommune for å få dette til, så får vi se om rådmannen legger inn penger i økonomiplanen og om politikerne finner de midlene som skal til, sier havnesjef Thor Thingbø i Sandnes Havn, som er et eget kommunalt foretak.