• Da Ørland Transport, her ved daglig leder Kjell Haugland, flyttet virksomheten til Foss-Eikeland, var den planlagte nye veien en driver. Den skulle sørge for at veinettet i nærområdet ikke ble belastet. Men slik gikk det ikke, og i dag kjører mange av Ørland-bilene på Hoveveien gjennom Ganddal. Jarle Aasland

Lover minimalt med kjøring på Hoveveien når ny vei kommer

Noen av de tunge kjøretøyene på Hoveveien kommer fra Ørland Transport. - Når ny vei kommer, blir det minimalt med kjøring på Hoveveien, lover daglig leder Kjell Haugland.