KrF-veteran Borghild Røyseland er død

MINNEORD: Tidligere stortingsrepresentant Borghild Røyseland er gått bort, nær 94 år gammel. Hun sovnet stille inn mandag 13. juli etter kort tids sykeleie.

Publisert: Publisert:

Bilde fra fylkesårsmøtet i Rogaland KrF februar 2006. Foto: Rogaland KrF

Borghild var en av de kvinnelige veteranene i Kristelig Folkeparti, og kunne se tilbake på en variert og mangfoldig politisk løpebane, både i organisasjonsarbeid, som lokalpolitiker, fylkespolitiker og rikspolitiker.

Hun ble født i Kvinesdal, men bodde mesteparten av sitt liv i Sandnes. Som mange andre av KrFs mange profilerte, kvinnelige politikere begynte hun sitt politiske engasjement i partiets kvinnebevegelse. I 1965 ble hun leder for Kristelig Folkepartis Kvinner sitt lokallag i Sandnes, og i 1969 fylkesleder. Fra 1972 var hun folkevalgt politiker, først i Sandnes bystyre og formannskap fram til 1979, så og i sosialstyret fram til 1984. Den siste perioden var hun leder for dette, og sosialpolitikk var også Borghilds hjertesak da hun ble valgt inn på Stortinget som fast representant i 1985. I de to foregående periodene hadde hun vært vararepresentant, og møtt en rekke ganger. I tillegg hadde hun vært fylkestingsrepresentant siden 1979, og fylkesvaraordfører i perioden 1983-85. Hun ble gjenvalgt til Stortinget i 1989, men til valget i 1993 frasa hun seg gjenvalg. I seks år, fra 1978 til 1984, var hun en markant leder av KrF-kvinnene i Norge, og var da også æresmedlem i KrF Kvinner.

Når det gjelder politiske saker der Borghild engasjerte seg særlig sterkt, må hennes store engasjement for å bedre pensjonsrettighetene for enkepensjonistene nevnes spesielt.

Som politiker hadde hun en aktiv støtte i sin kjære Ole, som dessverre døde forholdsvis tidlig, kort tid etter at Borghild ga seg som rikspolitiker. Det politiske engasjementet har gått i arv: Borghild og Oles datter Karin Røyseland Jordal har også en politisk innsats å se tilbake på, blant annet i kvinnebevegelsen.

Ved siden av sitt politiske arbeid, gav Borghild mye av sin tid og sine krefter til ulike former for kristent arbeid, og til edruskapsarbeidet. Som politiker var det få som på samme måte som Borghild kunne kunsten å være mild i formen, men sterk i innholdet. Hun viste alltid klart hvor hun sto og hva hun sto for, og hvor grensen for kompromisser gikk.

Borghild følger til det siste godt med i politikken og i samfunnet. Hun var også æresmedlem i Rogaland KrF.

En lang arbeidsdag er til ende. Vi som står tilbake minnes både politikeren og mennesket Borghild Røyseland med glede og takknemlighet.

På vegne av KrF, fungerende partileder Olaug V. Bollestad og fylkesleder i Rogaland KrF Oddny Helen Turøy.

Publisert:

Mest lest akkurat nå

  1. Warholm reagerer på at Ingebrigtsen fikk kongepokalen: – Jeg vil ha en begrunnelse

  2. Bytyqi med ny drømmescoring da Viking slo tilbake

  3. Bilbrann på fylksvei 44

  4. Se Gospel Church her

  5. City Bistro legger ned etter 33 år: - Det er trist, men vi ser ingen annen utvei

  6. Front­kolli­sjon på E39 i Lyngdal

  1. Minneord