• Onsdag drøftet Rogaland fylkeskommune og Tide Sjø sikkerheten på ferjene etter innspill fra misfornøyde passasjerer. Knut S. Vindfallet

- Sikkerheten på Tauferjene er god nok

I motsetning til pendlerne er fylkessamferdselssjefen fornøyd med trafikksikkerheten på Tauferjene.