Ein vaksnare Ungkars-festival

Torsdag kjem dei første deltakarane til Suldal.