• Slik avslutta Magnhild Meltveit Kleppa innlegget sitt på Solakonferansen: – Slaget om Norge mellom kong Olav den Heilage og Erling Skjalgsson stod i Boknafjorden. Erleing vart overlistea og fekk banehogg, mot kongen sin vilje. Då uttalte kongen dei kjende orda: Nå hogg du Noreg or handa mi! Tusen år seinar kan det motsette skje: Eit meir samla Noreg, med Rogfast! Jonas Haarr Friestad

Kleppa gir ingen Rogfast-lovnader

Næringslivet hadde håpa på eit ja til at Rogfast kjem med i Nasjonal Transportplan. Det fekk dei ikkje av statsråd Magnhild Meltveit Kleppa(Sp) på Solamøtet i dag.