• Henny M. Mauritzen,Magne T. Frøyland, Sverre Berge,Elling Kåre Hansen i bydelsutvalget,ønsker først å skjerme parkenpå Riska, men og det gamle husetsom tidligere har værtkommunestyresal og sykestuehar en lokal verdi, mener de. Jan Tore Glenjen

Riska ypper til strid

Med all mulig tydelighet skal bystyret i Sandnes få vite at det gjør noe stikk i strid med riskafolk sitt ønske dersom lekeplass og park på Hommersåk blir til boliger.