• Egenes idrettsbarnehage, som åpnet i 2008, er en av de private barnehagene som får svært gode tilbakemeldinger fra foreldrene. Den får 92 poeng av 100 mulige.

Private barnehager har mest fornøyde foreldre

Foreldre med barn i private barnehager er jevnt over mer fornøyde med barnehagen enn dem som har barn i kommunale barnehager.