• Kristian Jacobsen

- Bilfri dag, du liksom

Tirsdag var proklamert å være bilfri dag. Det virket ikke slik på innfartsårene til byen i morgentimene.