Høye på kultur i 2008

I kulturbyåret 2008 var aktiviteten og utgiftene til representasjon spesielt høye i både Stavanger og Sandnes.