• MMS: Rolf Frøyland

Knivraner fortsatt på frifot

Mannen som torsdag kveld ranet Videoland i Steinvoldsvegen på Bryne, fikk med seg 2-3000 kroner fra kiosken.