- Hjelp meg å takke!

Arve Simonsen er overveldet av alle gratulasjonene på 60-årsdagen.