Mora har ikke tatt kontakt

– Jeg har fram til nå ikke fått noen henvendelse fra mor til det døde spedbarnet.