- Av og til nødvendig

Politiadvokat Øystein Paulsen, som er jurist i saken, sier at det ikke trenger å være trafikkrelaterte forhold for at det skal gå ut over førerkortet.