Mann skadet i fallulykke

Politiet skal undersøke om en fallulykke om bord i en båt i Dirdal var en arbeidsulykke eller skyldtes et illebefinnende. Den 63 år gamle mannen fikk tilsynelatende mindre skader i ansiktet.