Rennfast likevel ikke fredet

Riksantikvaren har tatt hensyn til lokal motstand mot Rennfast-fredning. Anlegget ute av verneplanen.