- Ein dyr lærepenge for Suldal

Kontrollutvalet i Suldal har funne ut at kommunen kan ha tapt mellom 30 og 40 millionar kroner i samband med ei omorganisering av Suldal Billag As til Suldal Holding As med dotterselskap i 2002 og 2003.