• Heidi Hjorteland Wigestrand

Kommunetoppar vedgår innkjøpsrot

Suldal kommune har vore altfor slapp når det gjeld å følga reglar for innkjøp og anbod, slår kontrollutvalet fast i ein rapport. Rådmann Siri Fahlvik Pettersen og ordførar Torkel Myklebust lovar endring.Kommunestyret behandlar rapporten i kveld.