Miljøaksjon i Frøylandsvatnet

På grunn av for stor fiskebestand er vannkvaliteten i Frøylandsvatnet svært lav. Derfor er det denne helgen satt i gang utfiske.