• Cornelius Munkvik

Vegvesenet snur i McDonald's-saken

Først fikk McDonald's avslag på sin søknad om å få bygge et 12 meter høyt masteskilt i Klepp. Nå sier Vegvesenet ja og ramser samtidig opp en rekke betingelser.