Studentene fjernet egne representanter i samskipnaden

Studentene i Stavanger har ikke lenger tillit til sine egne styrerepresentanter i Studentsamskipnaden. Nå har Studenttinget vedtatt å trekke disse ut av styret.