Fortsatt klagestrøm på tilleggsavgift

Nord-Jæren Bompengeselskap har fått inn 1.371 klager på tilleggsavgift i løpet av 2009. Nærmest på lista er Rv 2 Kløfta-Nybakk med 66 klager.