Lokale bygg nådde ikke opp

Egenes Park og Marilunden nådde ikke opp i konkurransen om å vinne Statens byggeskikkpris.