• - Folk i Kvernevik kan ikke vente to år til på å få tilbake legekontoret som de ble fratatt på en urimelig måte for to år siden, sier Per A. Thorbjørnsen.

Enige om legekontorløsning for Kvernevik

Folk i Kvernevik kan ikke vente to år til før de får tilbake legekontoret, mener levekårsstyret som nå går inn for en brakkeløsning.