• Pål Christensen

Stavanger får tre svømmehaller på 1-2-3

Folkebadet i Jåttåvågen rykker stadig nærmere. Et bredt politisk flertall er enige om at Stavanger trenger svømmehaller. Ikke bare én men tre på en gang.