Kommunen foreslår fartsputer

Frank Bjørnø, som leder den kommunaltekniske avdelingen i Klepp kommune, utelukker både bussluser og gjennomkjøring forbudt-skilt i Verdalsvegen.