Kvia-retrett i Kristiansand

Fremstøtet fra Rogaland til Sørlandet var lite vellykket. Opel-forhandler Sven Kvia legger inn reversen i Kristiansand.