• Pål Christensen

- Rivning vil gjøre ubotelig skade

Å rive Øglændkvartalet vil være en trist markering av kulturminneåret 2009 i Sandnes, mener Even Smith Wergeland.