Åpnes trolig ikke på flere dager

Ingen ble trolig tatt i et jord— og steinras som gikk ved munningen til Falkalitunnelen tirsdag.