Viser ikke ny riksvei

Kommunedelplanen for Frøyland/Kvernaland gir ingen signaler om trasé for ny Rv 505, den viktigste saken for plassen.