50% prisauke i kulturskulen i Strand

Etter å ha lese kommentarar frå Kate Torunn Aarstad i barne— og familiepartiet KRF, stiller me oss svært undrande til holdningane som blir signalisert i samband med den sterke prisauken i kulturskulen.