Bil forsøkt stjålet

Døren er brutt opp på en parkert bil i St. Hansgata i Stavanger og tenningslåsen er forsøkt brukket opp.