• Aktor Jørgen Berner Torstensen, til høyre, sammen med Brynjar Meling, som er bistandsadvokat. Foran dem står Anne Kroken, som er tiltaltes forvarer. Anders Minge

Aktor ba om frifinnelse for tiltalte

Den ene rettssakkyndiges usikkerhet om tiltaltes tilregnelighet spredte seg til aktoratet. Både aktor og forsvarer ba om tvungent psykisk helsevern.