Betinget for 35 gram hasjisj

En libaneser (48) er i Stavanger tingrett dømt til betinget fengsel i 18 dager for besittelse av 35 gram hasjisj.