• Forsvarssjef Harald Sunde sier at grunnlaget for spesialavdelingen HV-016 ikke lenger er til stede. Penger som spares om avdelingen legges ned, bør gå til sårt tiltrengte øvelser for vanlige HV-soldater. Lars Idar Waage

Intern forsvarsstrid om HV-eliten

Det er full strid i Forsvaret om nedleggelsen av Heimevernets kanskje skarpeste avdeling. Forsvarssjefen står mot Forsvarets operative hovedkontor.