Trafikkulykke i Kannik

17 år gammel jente veltet på lett-motorsykkel.