E39 stenges i ytterligere seks uker

Omkjøring via fv. 545 om Fitjar fram til 15. oktober