• Det er nå gjennomkjøring forbudt på strekningen markert med rødt. Jon Ingemundsen

Tjensvollsenteret stengt for gjennomkjøring

Hundretalls bilister har begynt å kjøre over Tjensvoll for å unnslippe køer i Tjensvollkrysset. Nå setter kommunen foten ned.