• Kristian Jacobsen

- Alle er blitt vinsnobber nå

Arrangørene av Stavanger Vinfest mener at siddiser har blitt mer kravstore om vin. Kjennskap til vin er nå allmenn folkesport.