Tre måneder for vold i taxikø

En stavangermann (30) er i Stavanger tingrett dømt til en fengselsstraff på 90 dager for å ha måket til en mann. Domfelte husker lite.