Sparekniv også i Forum?

Stavanger Forum skal få rustet opp sitt uteområde, om ikke nødvendigvis for 93 millioner kroner, slik en overordnet landskapsplan legger opp til.